Kauden 2019 palautekyselyn tulokset

10.12.2019

Lammin Veto järjesti lokakuussa 2019 palautekyselyn kuluneesta kaudesta kaikille seuran pelaajille. Kysely toteutettiin toista kertaa. Kyselyssä pyydettiin seuran jäseniltä palautetta mm. valmennuksen laadusta, joukkueen ilmapiiristä, tiedottamisesta, harjoitusmääristä ja seuran näkyvyydestä. Kyselyyn saatiin 51 vastausta (viime vuonna 46 vastausta). Kyselyn asteikkona käytettiin numeroita 1-4, jossa 1=huono ja 4=kiitettävä. Alla olevissa tuloksissa on mainittuna keskiarvovastaukset sekä vertailuluku edellisvuoden tuloksiin.

Joukkueisiin ja pelaamiseen liittyvät vastaukset ovat lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna:

 • Pelaajien kokemukset joukkuetoiminnasta ovat lähes kiitettävät (keskiarvo 3,4; v. 2018: 3,4) ja valmennuksen laatu on hyvä (3,3; 3,1)
 • Joukkueen ilmapiiri lähes kiitettävä (3,5; 3,5) ja tiedottaminen hyvällä tasolla (3,4; 3,3)
 • Joukkuetoiminta kokonaisuudessaan koetaan hyväksi (3,4; 3,2)
 • 76 % (80) vastaajista on sitä mieltä, että toimintaa on riittävästi, 24 % (20) mielestä liian vähän
 • 57 % (60) vastaajista kokee, että harjoitusmäärät ovat sopivat, 43 % (40) mielestä liian vähäiset
 • Lähes kaikki vastaajat kokevat, että harrastamisen kulut ovat kohtuulliset

Seuraan liittyvissä vastauksissa on nähtävillä hieman kehitystä viime vuoteen verrattuna:

 • Seuralla on yhtenäinen seura-asu ja ilme (3,2; 3,5) sekä yhteisiä tapahtumia (3,2: 3,0)
 • Seuran tiedottamista on parannettu (3,2; 2,9), kotisivuihin on panostettu (3,2; 2,8) ja seuran näkyvyys sekä tapahtumissa (3,0; 2,8) että sosiaalisessa mediassa on paremmalla tasolla (3,2; 2,9)
 • Toimihenkilöiden saavutettavuus on vastaajien mielestä hyvä (3,2; 3,1)
 • Kehitettävää seuralla olisi edelleen hallinnon ja päätöksenteon avoimuudessa (2,9; 2,7)
 • Kokonaisarvosana seurasta: 3,4 (3,3)

Lammin Veto kiittää kaikkia vastaajia! Kysely tullaan toteuttamaan ensi syksynä uudelleen.