Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Lammin Veto Ry

Rekisterin pitäjän edustaja
Kati Koskinen - puheenjohtaja(at)lamminveto.fi

Rekisterin nimi
Lammin Veto Ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Lammin Veto Ry:n jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon sekä jäsenmaksuihin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Jäsenen nimi ja yhteystiedot, syntymäaika (ei tunnuksen loppuosaa), alaikäisen huoltajien nimet ja yhteystiedot, jäsenten tai heidän huoltajien muut ilmoituskaavakkeeseen antamat tiedot sekä jäsenmaksuihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan Lammin Veto Ry:n joukkueissa yhteystietokaavakkeiden kautta kerätyt tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lammin Veto ry ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jäsen voi kieltää tietojen luovuttamisen ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjän edustajaan.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriin on pääsy yhdistyksen puheenjohtajalla, jäsenrekisterivastaavalla, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla oman joukkeensa tietoihin sekä taloudenhoitajalla jäsenmaksuasioihin liittyen. Pääsy rekisterin ylläpitoon on suojattu salasanasuojauksella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Jäsenen tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kun henkilö on seuran jäsenenä, tietoja päivitetään jäsenen niitä ilmoittaessa. Rekisteritiedot poistetaan jäsenen erotessa.