Kauden 2020 palautekyselyn tulokset

30.12.2020

Lammin Veto järjesti tänä syksynä kolmatta kertaa palautekyselyn kuluneesta kaudesta kaikille seuran pelaajille. Kyselyssä pyydettiin seuran jäseniltä palautetta mm. valmennuksen laadusta, joukkueen ilmapiiristä, tiedottamisesta, harjoitusmääristä ja seuran näkyvyydestä. Kyselyyn saatiin 27 vastausta (v. 2019: 51, v. 2018: 46 vastausta). Kyselyn asteikkona käytettiin numeroita 1-4, jossa 1=huono ja 4=kiitettävä. Alla olevissa tuloksissa on mainittuna keskiarvovastaukset sekä vertailuluvut edellisvuosien tuloksiin.

 • Pelaajien kokemukset joukkuetoiminnasta ovat lähes kiitettävät (keskiarvo 3,44; v. 2019 ja 2018: 3,4) ja valmennuksen laatu on hyvä keskiarvolla 3 (3,3; 3,1)
 • Joukkueen ilmapiiri arvioitiin keskiarvolla 3,3 (edellisvuosina 3,5) ja tiedottaminen hyvällä tasolla 3,4 (aiemmin 3,4 ja 3,3)
 • Joukkuetoiminta kokonaisuudessaan koetaan hyväksi, keskiarvo vastauksissa 3,3 (edellisvuosina 3,4 ja 3,2)
 • 78 % vastaajista on sitä mieltä, että toimintaa on riittävästi, vain muutamien mielestä liian vähän
 • 67 % vastaajista kokee, että harjoitusmäärät ovat sopivat, muiden mielestä liian vähän
 • Kaikki vastaajat kokevat, että harrastamisen kulut ovat kohtuulliset

Seuraan liittyvissä vastauksissa on nähtävillä hieman kehitystä viime vuoteen verrattuna:

 • Seuralla on yhtenäinen seura-asu ja ilme 3,3 (3,2; 3,5) sekä yhteisiä tapahtumia 3 (3,2: 3,0)
 • Seuran tiedottaminen on arvioitu keskiarvolla 3,4 (3,2; 2,9), kotisivut 3,5 (3,2; 2,8) ja seuran näkyvyys sekä tapahtumissa 3,1 (3,0; 2,8) että sosiaalisessa mediassa on hyvällä tasolla 3,2 (3,2; 2,9)
 • Toimihenkilöiden saavutettavuus on vastaajien mielestä hyvä 3,3 (3,2; 3,1)
 • Seura on onnistunut kehittämään hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta 3,2 (2,9; 2,7)
 • Kokonaisarvosana seurasta: 3,4 (edellisvuosina 3,4 ja 3,3)

Lammin Veto kiittää kaikkia vastaajia! Kysely tullaan toteuttamaan taas ensi syksynä uudelleen.