Syksyn palautekyselyn tulokset

23.01.2019

Lammin Veto järjesti marraskuussa 2018 palautekyselyn kaikille seuran pelaajille. Kyselyssä pyydettiin palautetta mm. valmennuksen laadusta, joukkueen ilmapiirista, tiedottamisesta, harjoitusmääristä ja seuran näkyvyydestä. Kyselyyn saatiin 46 vastausta. Kyselyn asteikkona käytettiin numeroita 1-4, jossa 1=huono ja 4=kiitettävä.

Kyselyn tuloksia:

 • Pelaajien kokemukset joukkuetoiminnasta ovat lähes kiitettävät (keskiarvo 3,41) ja valmennuksen laatu on hyvä (3,07)
 • Joukkueen ilmapiiri lähes kiitettävä (3,5) ja tiedottaminen hyvä (3,28)
 • Joukkuetoiminta kokonaisuudessaan koetaan hyväksi (3,17)
 • 80 % vastaajista on sitä mieltä, että toimintaa on riittävästi, 20% mielestä liian vähän
 • 60% vastaajista kokee, että harjoitusmäärät ovat sopivat, 40% mielestä liian vähäiset
 • Lähes kaikki vastaajat kokevat, että harrastamisen kulut ovat kuitenkin kohtuulliset
 • Seuralla on yhtenäinen seura-asu ja ilme (3,41), mutta yhteisiä tapahtumia voisi olla enemmän (2,95)
 • Seuran tiedottamisessa olisi parannettavaa (2,87) ja kotisivuihin pitäisi panostaa (2,81)
 • Näkyvyys tapahtumissa voisi olla parempi (2,81) ja seuran näkyvyyttä sos.mediassa olisi parannettava (2,85)
 • Toimihenkilöiden saavutettavuus on vastaajien mielestä hyvä (3,09)
 • Vastaajien mielestä seuran hallinto ja päätöksenteko ei ole kovin avointa (2,74)
 • Kokonaisarvosana seurasta: 3,28

Lammin Veto kiittää kaikkia vastaajia. Kysely tullaan toteuttamaan ensi syksynä uudelleen.